Zahradní architektura – veřejná a firemní zeleň

Vypracuji:

projekty parků a ploch městské zeleně (zeleň na sídlištích, dětské hřiště, zeleň základních a mateřských škol, aleje,…)

projekty vesnické zeleně

projekty firemní zeleně

projekty sadových úprav v průmyslových areálech

projekty sadových úprav okolo komunikací a vodních toků

projekty zeleně v krajině (remízky, stromořadí,…)

hodnocení a inventarizace stávající zeleně